Aanbestedingsbeleid voor de Leidse regio vernieuwd

Handvatten voor professionele samenwerking

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71 kopen jaarlijks voor circa 220 miljoen euro in. Dit komt neer op ongeveer één derde van de gezamenlijke uitgaven van onze organisaties. Vanwege het grote financiële en inhoudelijke belang dat hiermee gemoeid is, zijn uitgangspunten, ambities en kaders ontwikkeld op basis waarvan de aanbestedingen worden uitgevoerd. Deze zijn vastgelegd in dit Regionale Aanbestedingsbeleid voor de Leidse regio.

Het aanbestedingsbeleid biedt opdrachtgevers en leveranciers handvatten voor professionele samenwerking tijdens en na afronding van aanbestedingstrajecten. Het beleid wordt uitgevoerd door de opdrachtgevers binnen de vijf organisaties in nauwe samenwerking met de service-eenheid Inkoop van Servicepunt71.

Service-eenheid Inkoop draagt ook bij aan een aantal specifieke doelstellingen van de gemeenten. Zo worden via aanbestedingen kostenbesparingen gerealiseerd en draagt contractmanagement bij aan kostenbeheersing. Daarnaast wordt via aanbestedingen het regionale MKB gestimuleerd, worden via Social Return voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen gecreëerd en wordt een bijdrage geleverd aan duurzaamheid.

Meer informatie over onze aanbestedingen.