Buddy's van Servicepunt71 maken wegwijs in bedrijfsvoering

Uitleg over organisatie voor nieuwe leidinggevenden

Om nieuwe leidinggevenden bij de partnerorganisaties beter bekend te maken met de dienstverlening en werkwijze van Servicepunt71 zijn we gestart met een buddysysteem.

Nieuwe leidinggevenden krijgen een buddy toegewezen uit de groep leidinggevenden van Servicepunt71. De buddy komt in de eerste weken langs om uitleg te geven over de organisatie, werkwijze en dienstverlening. Indien gewenst kan de buddy de inhoudelijke adviseurs betrekken om meer gedetailleerde uitleg te geven over de verschillende systemen. De buddy blijft de eerste weken bereikbaar voor vragen, waarna deze rol weer over gaat naar de adviseurs en de servicedesks.