Functionaris Gegevensbescherming voor de Leidse Regio aangesteld

Veiligheid persoonsgegevens verder versterkt

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71 werken al geruime tijd samen om de veiligheid rondom persoonsgegevens te waarborgen. In de aanloop van het in werking treden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn al begin 2017 twee Functionarissen Gegevensbescherming actief en bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd.

Per 1 februari jl. is de privacy-organisatie verder versterkt met een full time Functionaris Gegevensbescherming voor de Leidse Regio.