Nieuwe functie ICT-contractmanager

Door de regionalisering van de informatievoorziening en de overgang van informatiemanagement naar Servicepunt71 per 1 juli a.s. is er een nieuwe functie in het leven geroepen: contractmanager ICT. Het doel van deze functie is om de I-contracten regionaal beter op elkaar af te stemmen, meer grip te krijgen op de regionale I-uitgaven en hierdoor kwalitatieve en kwantitatieve voordelen te behalen.