Nieuwe samenstelling bestuur Servicepunt71

Vanwege nieuwe gemeentelijke colleges

Vlnr: Matthijs Huizing, Elise Zandstra, Herman Romeijn, Jeff Gardeniers, Paul Dirkse en Liesbeth Bloemen

Door de wisselingen in de gemeentelijke colleges als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, is ook de samenstelling van het bestuur van Servicepunt71 gewijzigd. Het bestuur bestaat nu uit: Paul Dirkse (wethouder Leiden), Jeff Gardeniers (wethouder Leiderdorp), Matthijs Huizing (wethouder Oegstgeest) en Liesbeth Bloemen (burgemeester Zoeterwoude). Liesbeth Bloemen vervult de rol van voorzitter. De secretaris van het bestuur is Elise Zandstra (directeur Servicepunt71). Herman Romeijn (gemeentesecretaris Leiderdorp) adviseert het Bstuur namens de vier gemeenten.