Raamovereenkomst inhuur projectcoördinatoren en civieltechnisch medewerkers

Flexibel kunnen beschikken over externe adviseurs

De gemeenten Leiden en Oegstgeest hebben onder begeleiding van Servicepunt71 op 1 augustus een raamovereenkomst gesloten met acht leveranciers voor de inzet van externe projectcoördinatoren en civieltechnisch medewerkers. Met het afsluiten van deze raamovereenkomst willen de gemeenten op een flexibele en efficiënte wijze kunnen beschikken over externe adviseurs daar waar dat noodzakelijk is.

Het contract is afgesloten voor de duur van twee jaar, met de optie tot verlenging van twee maal een jaar.