Servicepunt71 breidt facilitatorspool uit

Collega's volgen 'train de trainer'-opleiding

Aan het begin van dit jaar is Servicepunt71 een traject gestart waar iedere medewerker een rol in speelt. In verschillende teamsessies en – overleggen wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van Servicepunt71 richting 2020. Deze sessies worden begeleid door collega’s in de rol van facilitator. Dit werkt prettig, omdat collega's de organisatie al kennen, anders dan een externe begeleider.

In maart is een eerste groep collega’s gestart met een ‘train de trainer’-opleiding tot facilitator. In deze opleiding hebben ze onder meer geleerd hoe je een bijeenkomst opent, hoe je werkvormen begeleidt, hoe je lastige situaties in groepen voorkomt en hoe je energie in een groep brengt. Deze groep is nu goed op stoom en de vraag naar begeleiding van een facilitator bij diverse bijeenkomsten en overleggen, naast de genoemde teamsessies, is groot. Vandaar dat er nogmaals een oproep onder collega’s is gedaan. Enthousiaste aanmeldingen volgden en in het najaar start een tweede groep met een ‘train de trainer’-opleiding tot facilitator.