Succes op verzekeringsdomein

Naast financiële voordelen ook andere successen behaald

Een van de opdrachten van Servicepunt71 is om binnen de vier gemeenten en eigen organisatie een grotere efficiency te bereiken. Juridische Zaken - een van de service-eenheden van Servicepunt71 - heeft het verzekeringsdomein van deze organisaties doorgelicht,  gestructureerd en verder geprofessionaliseerd. Hiermee zijn naast flinke financiële voordelen, ook andere successen behaald.

Schadeafhandeling geprofessionaliseerd

Zo hebben we bij de schadeafhandeling van verzekeringen de afwijzingsbrieven aangepast. Deze zijn nu zowel juridisch als tekstueel van hoge kwaliteit (heldere, leesbare taal) waardoor inwoners de beslissing van de gemeente beter begrijpen.

Aanbestedingscyclus

We werken nu met een aanbestedingscyclus: jaarlijks staan er één of meerdere verzekeringen op de planning. De adviseurs leiden de aanbesteding inhoudelijk en stemmen waar gewenst met de gemeenten af. Hiermee is al veel premie bespaard en zijn voorwaarden sterk verbeterd.

Schaderegistratiesysteem

Ook is er een goed schaderegistratiesysteem opgezet, waarin de verzekeringen, de schades en (on)roerende zaken, zoals motorrijtuigen en gebouwen, staan opgenomen en actueel worden gehouden. Door dit schaderegistratiesysteem is de kwetsbaarheid verminderd.

Verhaal van schade

Het gebeurt regelmatig dat inwoners en bedrijven eigendommen van gemeenten beschadigen. De gemeente kan deze 'derden' aansprakelijk stellen voor de door hen veroorzaakte schade. Servicepunt71 verhaalt voor de betreffende gemeente deze schade op derden.

De door Juridische Zaken gevolgde werkwijze heeft zich hiermee zeer effectief bewezen en kan als goed voorbeeld voor andere organisaties dienen.