Symposium Vertrouwen in de overheid en het recht

Van theorie naar praktijk

Servicepunt71 heeft samen met Universiteit Leiden en het Ministerie van Binnenlandse Zaken op
18 januari jl. het succesvolle symposium ‘Vertrouwen in de overheid en het recht; van theorie naar praktijk’ georganiseerd.  Tijdens dit inspirerende symposium is een vertaling gemaakt van de wetenschappelijke theorie naar het praktisch vormgeven van vertrouwen in de relatie overheid – burger. Gezaghebbende sprekers, zoals o.a. Jacques Wallage, Allan Lind (hoogleraar Psychologie, USA) en Caroline Koetsenruijter (Instituut KCB), hebben sterke inleidingen gehouden.

Het symposium was onderdeel van de Internationale Lorentz workshop 'Vertrouwen in/en het recht'.