Verkenning Nieuwe werkwijze horen door Regionale commissie bezwaarschriften Servicepunt71

Innovatieve bezwaarbehandeling

In 2016 hebben studenten en onderzoekers van de Universiteit Leiden, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Servicepunt71, onderzoek verricht naar de nieuwe werkwijze van de Regionale commissie bezwaarschriften Servicepunt71. Deze nieuwe regionale commissie is per 1 januari 2015 van start gegaan en is gebaseerd op de uitgangspunten van het programma ‘Passend contact met de overheid’ van het ministerie van BZK. De uitkomsten van het onderzoek zijn opgeschreven in de bovengenoemde Verkenning.

Door het innovatieve karakter van de bezwaarbehandeling van Servicepunt71 (informele aanpak, ambtelijk horen en horen door de regionale commissie), gebruikt het ministerie deze verkenning als basis voor verder onderzoek in Nederland. Tegelijkertijd met de nieuwe werkwijze van deze commissie is namelijk de hele bezwaarbehandeling van de Leidse regio geïnnoveerd. Dit vertaalt zich direct in positieve reacties van inwoners en bedrijven.