Regionale bezwaarbehandeling ontvangt prijs!

De gezamenlijke bezwarencommissie van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, verenigd in Servicepunt 71, heeft een prijs ontvangen voor haar inzet en verdiensten op het gebied van de informele aanpak bij de behandeling van bezwaren. De prijs is toegekend, omdat de bezwarencommissie en Juridische Zaken van Servicepunt71 op unieke wijze invulling geven aan het hanteren van Passend Contact met de Overheid. Deze prijs is op 22 september jl. uitgereikt door de regeringscommissaris prof. Michiel Scheltema, namens het ministerie van BZK, tijdens de conferentie “De Responsieve Rechtsstaat”.

Bezwaarbehandeling gebaseerd op PCMO

Juridische Zaken heeft vanaf 2013 samen met de vier Servicepunt71-gemeenten op basis van de uitgangspunten van PCMO* de bezwaarbehandeling vormgegeven. We hebben gezamenlijk gekozen voor het introduceren van:

  • bellen bij bezwaar;
  • het informele gesprek;
  • één nieuwe, regionale bezwaaradviescommissie en
  • ambtelijk horen.

 
De commissie en het bezwarensecretariaat zijn de afgelopen jaren getraind in het toepassen van de informele aanpak. Hiermee zetten we in op bezwaarden en verweerders die zich rechtvaardig behandeld voelen in alle stappen van de bezwaarbehandeling. Dit doen we door ieder met respect te behandelen, ruimte te geven om hun verhaal toe te lichten en het proces duidelijk uit te leggen. Uit onderzoeken blijkt dat bezwaarden deze aanpak hoog waarderen, ongeacht of ze wel of geen gelijk krijgen.

De PCMO-prijs wordt in ontvangst genomen door Lieke Schouwenaars (voorzitter Regionale Commissie Bezwaarschriften), Michiel van der Eng (voorzitter Bestuur Servicepunt71), Marjolein Scheuer (manager Juridische Zaken) en Filomele Bautz (teamleider Juridische Zaken)


* PCMO=Passend Contact met de Overheid. Vanwege de aantoonbare effectiviteit bij het oplossen van conflicten tussen
burger en overheid, stimuleert het ministerie van BZK met het programma Passend Contact met de Overheid de toepassing van de informele aanpak.