Administratie

Wij standaardiseren onze producten, diensten en processen zoveel mogelijk. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol. Zo maken wij onze diensten betrouwbaar en goedkoper, en kunnen we ze snel leveren. Dat geldt bij uitstek voor administratieve taken. Van facturen en verzekeringen tot salarisbetalingen en personeelsmutaties.

Factuuradministratie

Wij verzorgen de factuuradministratie van onze partners. Zowel binnenkomende als uitgaande facturen worden door ons verwerkt. We verwerken ongeveer 95.000 facturen per jaar. Dat gebeurt allemaal digitaal. Het is belangrijk dat facturen aan onze voorwaarden voldoen. Zodat wij de factuur direct in behandeling kunnen nemen.

e-HRM

Onze HRM-dienstverlening is vrijwel volledig gedigitaliseerd. De salarisbetalingen, in dienst komen of juist uit dienst gaan en andere personeelswijzigingen worden digitaal aangevraagd en verwerken wij digitaal. Dat is e-HRM, slimme bedrijfsvoering op HRM-gebied.

Verzekeringen en contractmanagement

Waar we kansen zien, proberen we die te pakken. Het verzekeringsdomein is zo’n kans. We hebben alle verzekeringen van onze partners tegen het licht gehouden: Kan het goedkoper? Kan het efficiënter? En kan het ook samen? Bovendien zijn alle verzekeringen nu overzichtelijk bij elkaar gebracht. Hetzelfde doen we met de aanbestedingscontracten van onze partners. Deze bewaren we in een centraal register. Wij controleren of gemaakte afspraken ook worden nagekomen. En of iedereen zich aan de regels houdt. Dankzij deze manier van werken besparen we uiteindelijk veel tijd en geld.