Aanbestedingen

Gezamenlijk inkopen bespaart geld. Daarom begeleiden we alle aanbestedingen, van de aanleg van een verkeersplein tot de regionale inkoop van jeugdhulp. De meeste winst behalen wij met onze deskundigheid. Onze inkoopadviseurs helpen onze partners het meeste profijt uit inkoop te halen, zowel maatschappelijk als financieel.

Benieuwd naar onze actuele aanbestedingen? Bekijk het overzicht van de lopende aanbestedingen.

Aanbestedingsbeleid

Voor alle inkopen binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71 geldt een gezamenlijk aanbestedingsbeleid.

Inkoopvoorwaarden

Op de uitvoering van opdrachten door leveranciers voor Servicepunt71 en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude kunnen de volgende inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard. Servicepunt71 geeft advies over de juiste voorwaarden bij opdrachten. Bij reeds afgesloten contracten gelden de voorwaarden zoals bij de start van contract reeds is afgesproken.

Korte uitleg bij gebruik van voorwaarden

1. Algemene inkoopvoorwaarden SP71 voor leveringen

De ARIV-2014 bieden een rijksbreed eenvormig kader voor koop- en leveringsovereenkomsten van producten tussen de rijksoverheid en derden.  Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Dit zijn zaken die tastbaar zijn maar die niet onder een Werk vallen.

De ARIV-2014 zijn uitdrukkelijk niet van toepassing indien het om ICT-producten of -diensten gaat, en dus niet bij de levering van (standaard) software programmatuur of hardware. Daarvoor wordt verwezen naar de algemene rijksvoorwaarden bij IT-opdrachten (ARBIT-2016).

2. Algemene inkoopvoorwaarden SP71 voor diensten

De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI). De ARVODI bieden een eenvormige set van algemene voorwaarden voor dienstverleningsovereenkomsten tussen de Staat der Nederlanden (alle ministeries en daaronder ressorterende diensten) en derden. In het kader van deze Toelichting worden de ARVODI-2016 kortheidshalve als ARVODI aangeduid.

 3. Algemene rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten

De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) bestaan uit deze Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. Deze Algemene bepalingen hebben betrekking op alle IT-overeenkomsten die Opdrachtgever aangaat. De Bijzondere bepalingen hebben betrekking op specifieke IT-overeenkomsten die Opdrachtgever aangaat.

De ARBIT zijn vooral bedoeld voor kleine en middelgrote IT-inkopen door de overheid en niet zozeer voor grote en bijzondere IT-projecten. Dat neemt niet weg dat ze ook dan als uitgangspunt voor het opzetten van een meer specifieke contractuele relatie met de IT markt kunnen dienen. Vanwege de flexibiliteit van de bijbehorende modelovereenkomst kan deze veelal ook gebruikt worden bij de inzet van specifieke IT-producten en diensten zoals bijvoorbeeld webhosting of SaaS (software as a service).

 4. Uniforme administratieve voorwaarden voor werken en technische installatiewerken 2012 (UAV2012)

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) door Ministers van Binnenlandse Zaken en Koningrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Besteedt u alleen de uitvoering aan en voert uw eigen organisatie de andere taken uit dan kunt u de UAV 2012 (Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties) toepassen. Met de UAV 2012 kunt u ook kiezen de directievoering uit te laten voeren door een derde partij, u kunt het ook door uw eigen organisatie laten doen. Overheidsorganisaties passen bij een traditionele bouworganisatievorm in de GWW vrijwel altijd de UAV 2012 toe.

 5. Algemene Voorwaarden voor Aannemingen van werk (AVA2013)

Vastgesteld door Bouwend Nederland 27 maart 2013.

Deze algemenen voorwaarden zijn bedoeld voor het bouwen of verbouwen van onroerende zaak door een aannemer in opdracht van een zakelijke partij of een consument. De werkzaamheden worden afgerekend op basis van vooraf overeengekomen uurtarieven en materiaalprijzen. De AVA voorwaarden kunnen enkel worden gebruikt bij opdrachten voor werken zonder directievoering en lager dan €100.000,-. Indien deze voorwaarden bij werken niet van toepassing worden verklaard door de gemeente is doorgaans de UAV2012 van toepassing.

Indien de gemeente de AVA2013 van toepassing verklaard horen daarbij de set van uitzonderingen en aanvullingen van SP71.

6. De Nieuwe Regeling (DNR2011)

Vastgesteld door de BNA en NLIngenieurs 2011, herziening 2013.

In de DNR2011 is de rechtsverhouding tussen opdrachtgever, architect, ingenieurs en adviseur geregeld. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. DNR is bedoeld voor alle disciplines in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.

Indien de gemeente de DNR2011 van toepassing verklaard horen daarbij de set van uitzonderingen en aanvullingen van SP71.

 

7. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005)

UAV-GC is een publicatie van CROW.

Bij een geïntegreerde bouworganisatievorm is Design & Construct de meest toegepaste bouworganisatievorm en contractvorm. De UAV-GC is hier specifiek voor ontwikkeld. Overheidsorganisaties passen bij geïntegreerde bouworganisatievormen vrijwel altijd de UAV-GC 2005 toe. Bij geïntegreerde bouworganisatievormen krijgt de opdrachtnemer meer taken en meer verantwoordelijkheid. Bij traditionele bouworganisatievormen ziet de aanbesteder zich als de deskundige partij en houdt de regie van begin tot eind in eigen hand.

http://www.crow.nl/publicaties/uav-gc-2005

Voor de bouworganisatievormen DBFM of DBFMO zijn deze gestandaardiseerde juridisch-administratieve voorwaarden niet geschikt.