Inkoop

Samen inkopen levert financiĆ«le voordelen op. Belangrijker nog is dat het professioneel gebeurt. Want een contract staat of valt met goede afspraken. Die afspraken gaan niet alleen over geld, maar ook over maatschappelijke waarden zoals welzijn en duurzaamheid. Inkoop bij ons beslaat een breed scala aan onderwerpen: jeugdhulp, Wmo, het ophalen van vuil, het  aanleggen van straten, tunnels en verkeerspleinen. Vroeger was prijs vaak het enige onderscheidende criterium. Nu niet meer. We kijken ook naar de manier waarop een opdracht wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd werken wij aan eenduidigheid. Samen met onze partners denken we na over hun primaire processen. Want als vier gemeenten hun generieke taken op dezelfde manier doen, houden ze geld en energie over voor dat waarin ze onderscheidend willen zijn.

Contractmanagement

Minstens zo belangrijk als aanbestedingen is het contractmanagement en een goede contractregistratie. Oftewel: Worden de gemaakte afspraken ook nagekomen? Houdt iedereen zich aan de regels? Contractmanagement begint met een goed centraal register, waarin we alle stukken bewaren. Zodat we de rechtmatigheid kunnen vaststellen en ook proactief kunnen inspelen op veranderingen.