Regionale bezwaarcommissie

Op ons initiatief zijn de bezwaarcommissies van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude samengevoegd tot één regionale bezwaarcommissie. Kenmerkend voor onze bezwaarcommissie is de informele aanpak. Dat werpt zijn vruchten af. Inwoners die bezwaar maken, vinden vaak een oplossing in een informeel gesprek met de betrokken vakambtenaar. Deze gesprekken vinden plaats onder leiding van een van onze secretarissen. Bieden de regels geen ruimte om er samen met de bezwaarmaker uit te komen? Dan zorgt de informele aanpak ervoor dat bezwaarmakers beter begrijpen waarom het besluit negatief is.

Prettig Contact met de Overheid

De regionale bezwaarcommissie bestaat uit twee kamers. Kamer één houdt zich bezig met bezwaren tegen bouwvergunningen, kamer twee met bezwaren op het terrein van sociale zaken. De commissie werkt volgens de principes van het programma Prettig Contact met de Overheid (PCMO). Dat staat voor laagdrempelig, informeel contact. Alle bezwaarmakers worden bijvoorbeeld binnen twee tot vijf dagen gebeld. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden die – net als de secretarissen – getraind zijn in PCMO.

Voordelen

De aanpak van de regionale bezwaarcommissie resulteert niet alleen in een substantiële vermindering van het aantal bezwaren dat voor de commissie komt. Er zijn meer voordelen. Schaalvergroting – één commissie voor vier gemeenten – leidt tot minder kwetsbaarheid. Want secretarissen kunnen elkaar vervangen. Tegelijkertijd neemt de professionaliteit toe. Want in plaats van vier afzonderlijke commissies is er nu één commissie voor vier gemeenten. De gebundelde aanpak bespaart bovendien kosten.