WMO/Bestuurlijk contracteren

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een beperking. Zij voeren die begeleiding voor mensen vanaf 18 jaar uit via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De begeleiding bestaat uit activiteiten die de zelfstandigheid van mensen behouden en vergroten zodat ze zichzelf kunnen redden. Het betreft hier zorg in natura.

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude geven de nieuwe taak samen met welzijns-, zorg- en cliƫntenorganisaties vorm via bestuurlijk contracteren. Wij begeleiden het traject.

Bestuurlijk contracteren

Bestuurlijk aanbesteden gaat er van uit dat er sprake is van  wederzijdse afhankelijkheid tussen de overheid en aanbieders. Beide partijen hebben de ander nodig om de eigen doelstellingen te kunnen realiseren.
De kern ligt in onderhandeling over wensen en eisen van gemeentelijk opdrachtgevers en inzichten en mogelijkheden van aanbieders van diensten. Dat gaat gepaard met investeren in relatievorming (in de vorm van een overlegtafel), het opstellen van raamcontracten met aanbieders en keuzevrijheid voor de burger.

Bestuurlijk contracteren resulteert in de volgende overeenkomsten:

  • Ontwikkelovereenkomst: dit is een relationeel contract, dat gaat over het proces.
  • Resultaatsovereenkomst: dit is een inhoudelijk contract voor de levering van diensten.

Overlegtafel

De gemeenten nodigen welzijns-, zorgorganisaties en de adviesraad Wmo uit voor deelname aan de overlegtafel. Hiermee willen de gemeenten tot concrete afspraken voor de Wmo komen.

Folders