Wmo/Bestuurlijk contracteren

In de Leidse regio voeren de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude de Wmo-taken uit, samen met zorg-, welzijns- en cliƫntenorganisaties. De inkooptrajecten van deze zorg heten 'bestuurlijk contracteren'. Servicepunt71 begeleidt dit inkooptraject.

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een beperking.  Zij voeren die begeleiding voor mensen vanaf 18 jaar uit via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De begeleiding bestaat uit activiteiten die erop gericht zijn dat mensen hun zelfstandigheid behouden en vergroten, zodat ze zichzelf kunnen redden. Het betreft hier zorg in natura.

Contact

Ben je aanbieder van zorg in de Leidse regio en heb je vragen over bestuurlijk contracteren? Mail dan naar bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl.

Bestuurlijk contracteren

Bestuurlijk contracteren gaat uit van wederzijdse afhankelijkheid tussen de overheid en aanbieders. Dit betekent dat beide partijen elkaar nodig hebben om hun doelstellingen te kunnen realiseren.

Bestuurlijk contracteren resulteert in de volgende overeenkomsten:

- Ontwikkelovereenkomst: dit is een relationeel contract, dat gaat over het proces.
- Resultaatsovereenkomst: dit is een inhoudelijk contract voor de levering van diensten.

Overlegtafels