Overlegtafels 2020

Bijeenkomst 2 2020: Overlegtafel 29 september 2020

Agenda Overlegtafel 29 september 2020

Op dinsdag 29 september vond een (digitale) Overlegtafel plaats. De betreffende WMO-aanbieders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Hieronder staan de stukken van het overleg

Omzetting intensiteiten en tarieven BGI en BGG naar maand per 2021

Presentatie overlegtafel 29 september 2020

Notulen overlegtafel 19 september 2020