Thematafel Administratie Wmo 18 november 2020 - 9.30 uur - 11.00 uur

Overlegtafels 2020

Voorstel aanpassingen resultaatovereenkomsten per 2021

Reactieformat aanpassingen RO's 2021 (docx)

De werkgroep Bestuurlijk Contracteren/Leidse regiogemeenten wil (de bijlagen van) de resultaatovereenkomsten op een aantal kleine punten aanpassen. Deze wijzigingen zijn per contract uitgewerkt.

  • Stuur reacties op iWmo3.0-veranderingen uiterlijk 2 oktober naar de mailbox van bestuurlijk contracteren sturen.
  • Noteer reacties op overige contractaanpassingen op het reactieformat en stuur deze uiterlijk vrijdag 16 oktober naar de mailbox bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl.


Overzicht aanpassingen in RO BGI BGG per 2021

Overzicht aanpassingen in RO HO per 2021

Overzicht aanpassingen in RO KV per 2021

Overzicht aanpassingen in RO Beschermd Wonen 2021

Overzicht aanpassingen in RO Beschut Wonen 2021

Bijeenkomst 2 2020: Overlegtafel 29 september 2020

Agenda Overlegtafel 29 september 2020

Op dinsdag 29 september vond een (digitale) Overlegtafel plaats. De betreffende WMO-aanbieders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Hieronder staan de stukken van het overleg

Omzetting intensiteiten en tarieven BGI en BGG naar maand per 2021

Presentatie overlegtafel 29 september 2020

Notulen overlegtafel 19 september 2020