Wat doen wij?

Sinds 2012 verzorgt Servicepunt71 de bedrijfsvoering voor onze partnerorganisaties. Dit zijn de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, Jeugdzorg Holland Rijnland en Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Onze professionals helpen deze organisaties bij hun dienstverlening aan bewoners en bedrijven in de Leidse regio.

ICT en informatievoorziening

Flexibel en digitaal werken, waar je ook bent, thuis of op kantoor, met de applicaties die onze opdrachtgevers nodig hebben. Samen met onze leverancier Open Line zorgen we voor een stabiele ICT-omgeving, zodat onze partnerorganisaties hun gemeentelijke taken goed en veilig kunnen uitvoeren. Van het verwerken van een aanvraag voor een paspoort of rijbewijs tot het faciliteren van (online) vergaderingen bewonersbijeenkomst locaties.

Vergaderen

Naast circa 3000 digitale werkplekken, beheren we in de Leidse regio 80 vergaderkamers op 7 verschillende locaties. Alleen al voor de gemeenteraden, raadscommissies en bewonersavonden faciliteert Servicepunt71 jaarlijks ruim 425 bijeenkomsten.

Salarisadministratie en HRM

Voor de bijna 3000 medewerkers in de Leidse regio verzorgen we alle HRM-zaken. Onder andere de salarisbetalingen, leren en ontwikkelen en werving en selectie. Vacatures bij Servicepunt71 en de partnerorganisaties publiceren wij op onze website Werken in de leidse regio.

Financiën en facturatie

Wij ondersteunen onze partners in de Leidse regio bij het op orde houden van hun financiële huishouding. We  helpen ze met advies en bij het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en financiële analyses. Ook verwerken we de jaarlijks bijna 95.000 facturen voor diensten van leveranciers aan onze partners in de Leidse regio.

Inkoop en contractmanagement

Voor onze partnerorganisaties verzorgen wij de inkoop van diensten en producten. Bijvoorbeeld ICT-ondersteuning of het ophalen van vuilnis, aanleggen van straten, tunnels en verkeerspleinen. We zorgen dat inkooptrajecten efficiënt en transparant verlopen. Ook het contractmanagement voeren we uit. We houden in de gaten of gemaakte afspraken tussen onze partners en leveranciers worden nagekomen.

Juridische Zaken

Ons team van juristen ondersteunt onze partnerorganisaties met juridisch advies. Daarnaast is de regionale bezwaarcommissie onderdeel van Servicepunt71. De leden van de bezwaarcommissie handelen alle  bezwaarzaken af in de Leidse regio.