Onze organisatie

Samenwerking heeft de toekomst. Dat hebben wij de afgelopen jaren bewezen. Sinds 1 januari 2012 verzorgen wij de bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Door de krachten te bundelen dragen we bij aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. We leren voortdurend van elkaar en dat komt de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de deskundigheid van onze medewerkers ten goede. Daarnaast besparen we kosten door schaalvoordelen slim te benutten. Samenwerking helpt ook de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisaties te verminderen.

Vier gemeenten

De vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude zijn eigenaar van Servicepunt71. Ons bestuur bestaat dan ook uit vier leden: één vertegenwoordiger uit elk college, ondersteund door onze directeur als secretaris van het bestuur.

Producten en diensten gestandaardiseerd

Naast de vier gemeenten, werken wij voor Holland Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en natuurlijk onze eigen organisatie. Wij bieden onze partners advies, werkplekondersteuning en producten en diensten op het gebied van administratie, werving & opleiding en regionale bezwaarbehandeling. Dat doen wij zo efficiënt en eenduidig mogelijk. Daarom zijn onze producten, diensten en processen grotendeels gestandaardiseerd en gedigitaliseerd.

Bijzondere situaties

Standaardisatie betekent niet dat wij geen oog meer hebben voor de eigenheid van onze partners. Of voor die ene vraag die niet in het reguliere aanbod past. Integendeel, met onze expertise en adviesvaardigheid kunnen wij in bijzondere situaties het verschil maken. Zo helpen we onze partners verder. Die balans tussen standaardisatie en maatwerk is kenmerkend voor onze manier van werken.

Afwisselend en uitdagend

Onze medewerkers kunnen alle kanten op. Van specialist tot breed inzetbaar, in opdracht van een grote of een kleinere gemeente. Juist omdat we voor vier gemeenten werken, is de afwisseling groot. Dat maakt het werk uitdagend. Maar het stelt ook eisen aan onze medewerkers. Ze moeten creatief en oplossingsgericht zijn. Want wij zijn altijd in beweging.

In totaal werken circa 300 mensen bij Servicepunt71. Wij verlenen diensten aan ongeveer 2500 collega’s bij de verschillende organisaties.