Organisatie

Op dit moment is Servicepunt71 in een overgangsfase naar een nieuw sturingsmodel. Per 1 januari 2019 zal dit zijn afgerond. Tot die tijd wordt het oude model gehandhaafd. Waar vacatures zijn worden deze niet of tijdelijk ingevuld.  

De huidige organisatie bestaat uit 6 service-eenheden en één eenheid voor de interne bedrijfsvoering en control van de eigen organisatie.  De service-eenheden zijn:
ICT, Juridische Zaken, Facilitaire Zaken, Inkoop, HRM en Financiën.

Iedere eenheid heeft een eigen manager. Samen met de directeur en de controller vormen zij het managementteam van onze organisatie.

In totaal werken er ongeveer 380 full- en part-timers in onze organisatie.