Onze visie

Servicepunt71 is een jonge organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Onze oprichters hebben hun bedrijfsvoering samengebracht in onze organisatie. Met als doel meer kwaliteit te krijgen, minder kwetsbaar te zijn en lagere kosten te hebben.
De afgelopen jaren hebben we € 3 miljoen bespaard. Onze basisdienstverlening is op orde en we hebben de vier gemeenten laten zien dat we een betrouwbare partner zijn. Dat betekent niet dat we er al zijn. Het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening is voor ons een continu proces. 

Digitalisering en informatisering

Hoe wij ons willen ontwikkelen, bepalen we niet alleen. Dat kunnen en willen we ook niet. We doen het samen met de gemeenten. Daarvoor kijken we naar algemene trends en ontwikkelingen bij de overheid. Gemeenten hebben omvangrijke nieuwe taken overgeheveld gekregen van de rijksoverheid. Tegelijkertijd wordt er steeds meer van inwoners zelf verwacht. Ondertussen stelt de informatiesamenleving steeds hogere eisen. Zoals vrije toegang tot en uitwisseling van kennis en informatie, binnen een gemeente maar ook over de gemeentegrenzen heen. Digitalisering en informatisering gaan dus een steeds belangrijkere rol spelen. Wij ondersteunen onze partners daarbij. Zonder overigens de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Kern van onze visie

Onze visie tot 2020 hebben wij teruggebracht tot vijf kernpunten:

  • Professionele dienstverlening: onze dienstverlening is solide en betrouwbaar, wij zijn adaptief in onze klantbenadering.
  • Slimme bedrijfsvoering: wij halen meer resultaat met minder inspanningen.
  • Onze focus ligt op de Leidse regio en op gemeentelijke opgaven.
  • Gelijkwaardig partnerschap: de werkverhoudingen met de vier gemeenten zijn collegiaal.
  • Met goed werkgeverschap streven wij naar tevreden en bevlogen medewerkers.

Zo doen we dat

Wij weten wat er leeft, speelt en wordt nagestreefd in de gemeenten, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. En we zijn alert op kansen om kwaliteit te verbeteren en kwetsbaarheid en kosten te verlagen. De bedrijfsvoering richten we zoveel mogelijk gezamenlijk in, met oog voor elke individuele organisatie. Onze bedrijfsvoeringsprocessen zijn efficiënt, betrouwbaar, integraal en klantvriendelijk. Wij adviseren op een resultaat- en klantgerichte manier, dicht bij bestuur en management van de gemeenten. Zo werken wij voortdurend aan een verbetering van onze dienstverlening en dat zien we terug in onze medewerkerstevredenheid: die gaat steeds verder omhoog.