Partnerschap

De vier gemeenten zijn opdrachtgever, wij zijn opdrachtnemer. Maar in onze samenwerking staat gelijkwaardig partnerschap centraal. Alleen dan kunnen wij zinvol bijdragen aan de gemeenschappelijke en individuele opgaven van de gemeenten. Belangrijke elementen in onze samenwerkingsrelatie zijn wederzijds respect en vertrouwen, open feedback, een dialoogcultuur, samen leren en verbeteren en elkaar sterker maken.