Slim

Less is more. Wij streven naar slim georganiseerde processen zonder overbodige stappen en onnodige regeldruk. Laagdrempelig, eenvoudig ingericht en toegankelijk. Daarvoor gebruiken we onder andere de principes van lean-management. Procesoptimalisatie leidt tot meer kwaliteit, minder verspilling, kortere doorlooptijden en lagere kosten.

Bedoeling

Tegelijkertijd mag bedrijfsvoering geen wereld op zichzelf worden. Slim staat ook voor rekening houden met de leefwereld van onze partners. Welke waarde willen zij toevoegen voor hun inwoners, bedrijven en instellingen? Dat noemen wij aansluiten bij de bedoeling, de dynamiek van de samenleving. Wij hebben oog voor verschillende behoeftes en wensen. Uniformiteit is dan ook geen doel op zich, alleen als het bijdraagt aan de belangen van onze partners. Met ruimte voor diversiteit en eigen identiteit.